Praca Bez Barier - Akademia Umiejętności Językowych

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH"

Celem projektu w którym biorą udział pracownicy Łuksji jest nabycie i ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A (poziom A1 + poziom A2) oraz przygotowania do zewnętrznego egzaminu TELC.

Dofinansowanie projektu z UE: 849 690,94 zł

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - Projekty PUP

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł

ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem

“ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem w celu otwierania nowych możliwości dla tworzenia ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK places)” jest projektem europejskim realizowanym w ramach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus), którego celem jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających ulepszyć ergonomiczne projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt promuje Wiedzę, Umiejętności i „Społeczną Spójność” (Social Cohesion), ażeby stworzyć racjonalną adaptację w pracy dla wszystkich pracowników, włączając osoby niepełnosprawne ( Persons with Disabilities - PWD).

Czytaj więcej...

02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-277/11

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt pt. "Budowa innowacyjnego zakładu produkcji odzieży" w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Inwestycja jest dofinansowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

426/POKL.08.01.01-06-255/10

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.:
„Szkolenia – drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieży ekskluzywnej”