Artykuły

Spotkanie z byłymi pracownikami

W dniu 28 sierpnia, jak co roku, odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami Spółki z terenu powiatu łukowskiego, którzy odeszli już na emeryturę.

Spotkanie z byłymi pracownikamiSpotkanie z byłymi pracownikami